Ehrentafel  des   NON-STOPP  DOPPELKOPF-CLUB e. V., gegr. 20. Mai 1986   
                       
  Tagessieger Vereinsmeisterschaften BS NON 1986 - 1988  
                         
  24. Mai 86   28. Jun 86   26. Jul 86  
  Sven  Berger   Gerhard  Berger   Hans-Peter  Berger  
  1. Spieltag   2. Spieltag   3. Spieltag  
  33  SpP  /  3 Runden   63  SpP  /  3 Runden   83  SpP  /  3 Runden  
                       
  09. Aug 86   14. Okt 86   11. Nov 86  
  Uwe Niksztat   Heidrun  Berger   Torsten  Heuer  
  4. Spieltag   5. Spieltag   6. Spieltag  
  72  SpP  /  3 Runden   76  SpP  /  3 Runden   81  SpP  /  2 Runden  
                       
  25. Nov 86   20. Dez 86          
  Rolf  Behrens   Ralf  Lages          
  7. Spieltag   8. Spieltag          
  80  SpP  /  2 Runden   79  SpP  /  3 Runden          
                       
  03. Jan 87   21. Feb 87   07. Mrz 87  
  Gerhard  Berger   Gerhard  Berger   Christa  Rottluff  
  1. Spieltag   2. Spieltag   3. Spieltag  
  124  SpP  /  3 Runden   120  SpP  /  3 Runden   78  SpP  /  3 Runden  
                       
  21. Mrz 87   23. Mai 87   13. Jun 87  
  Gerhard  Berger   Joachim  Rottluff   Gerhard  Berger  
  4. Spieltag   5. Spieltag   6. Spieltag  
  81  SpP  /  3 Runden   68  SpP  /  3 Runden   99  SpP  /  3 Runden  
                       
  08. Aug 87   19. Sep 87   31. Okt 87  
  Gerhard  Berger   Rolf  Behrens   Klaus  Christiansen  
  7. Spieltag   8. Spieltag   9. Spieltag  
  78  SpP  /  3 Runden   147  SpP  /  3 Runden   84  SpP  /  3 Runden  
                       
  07. Nov 87   19. Dez 87          
  Klaus  Christiansen   Gerhard  Berger          
  10. Spieltag   11. Spieltag          
  78  SpP  /  3 Runden   97  SpP  /  3 Runden          
                       
  02. Jan 88   06. Feb 88   05. Mrz 88  
  Gerhard  Berger   Georg  Caldenhoven   Heike  Caldenhoven  
  1. Spieltag   2. Spieltag   3. Spieltag  
  123  SpP  /  3 Runden   97  SpP  /  3 Runden   72  SpP  /  3 Runden  
                       
  09. Apr 88   30. Apr 88   28. Mai 88  
  Christa  Rottluff   Joachim  Rottluff   Rolf  Behrens  
  4. Spieltag   5. Spieltag   6. Spieltag  
  90  SpP  /  3 Runden   97  SpP  /  3 Runden   64  SpP  /  3 Runden  
                       
  11. Jun 88   13. Aug 88   03. Sep 88  
  Gerhard  Berger   Rolf  Behrens   Gerhard  Berger  
  7. Spieltag   8. Spieltag   9. Spieltag  
  79  SpP  /  3 Runden   73  SpP  /  3 Runden   91  SpP  /  3 Runden  
                       
  18. Sep 88   30. Okt 88          
  Sven  Berger   Gerhard  Berger          
  10. Spieltag   11. Spieltag          
  51  SpP  /  3 Runden   74  SpP  /  3 Runden          
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
  Ehrentafel  des   NON-STOPP  DOPPELKOPF-CLUB e. V., gegr. 20. Mai 1986   
                       
  Tagessieger Vereinsmeisterschaften BS NON 1989 - 1991  
                         
  28. Jan 89   18. Feb 89   04. Mrz 89  
  Joachim  Rottluff   Heidrun  Berger   Thomas  Mennenga  
  1. Spieltag   2. Spieltag   3. Spieltag  
  143  SpP  /  3 Runden   113  SpP /  3 Runden   101  SpP  /  3 Runden  
                       
  13. Mai 89   20. Mai 89   03. Jun 89  
  Rolf  Behrens   Heidrun  Berger   Manfred  Sporleder  
  4. Spieltag   5. Spieltag   6. Spieltag  
  108  SpP  /  3 Runden   71  SpP  /  3 Runden   104  SpP  /  3 Runden  
                       
  24. Jun 89   15. Jul 89   02. Sep 89  
  Heidrun  Berger   Klaus  Christiansen   Gerhard  Berger  
  7. Spieltag   8. Spieltag   9. Spieltag  
  90  SpP  /  3 Runden   53  SpP  /  3 Runden   120  SpP  /  3 Runden  
                       
  30. Sep 89   21. Okt 89          
  Gerhard  Berger   Rolf  Behrens          
  10. Spieltag   11. Spieltag          
  72  SpP  /  3 Runden   80  SpP  /  3 Runden          
                       
  20. Jan 90   03. Feb 90   03. Mrz 90  
  Heidrun  Berger   Manfred  Sporleder   Erich  Jelonek  
  1. Spieltag   2. Spieltag   3. Spieltag  
  77  SpP  /  3 Runden   81  SpP /  3 Runden   78  SpP  /  3 Runden  
                       
  24. Mrz 90   28. Apr 90   26. Mai 90  
  Peter  Lühert   Gerhard  Berger   Dirk  Weber  
  4. Spieltag   5. Spieltag   6. Spieltag  
  93  SpP  /  3 Runden   103  SpP /  3 Runden   65  SpP  /  3 Runden  
                       
  30. Jun 90   01. Sep 90   06. Okt 90  
  Leif  Kannenberg   Heidrun  Berger   Klaus  Heyer  
  7. Spieltag   8. Spieltag   9. Spieltag  
  95  SpP  /  3 Runden   62  SpP /  3 Runden   106  SpP  /  3 Runden  
                       
  03. Nov 90   17. Nov 90          
  Heidrun  Berger   Klaus  Christiansen          
  10. Spieltag   11. Spieltag          
  62  SpP  /  3 Runden   53  SpP /  3 Runden          
                       
  05. Jan 91   26. Jan 91   16. Feb 91  
  Ilona  Mensing   Siegfried  Cieslik   Sven  Berger  
  1. Spieltag   2. Spieltag   3. Spieltag  
  85  SpP  /  3 Runden   45  SpP /  3 Runden   84  SpP  /  3 Runden  
                       
  13. Apr 91   04. Mai 91   01. Jun 91  
  G. Berger / T. Mennenga   Siegfried  Cieslik   Friedel  Herwig  
  4. Spieltag   5. Spieltag   6. Spieltag  
  77  SpP  /  3 Runden   68  SpP /  3 Runden   114  SpP  /  3 Runden  
                       
  07. Jul 91   25. Aug 91   24. Sep 91  
  Harald  Schmidt   Friedel  Herwig   Rolf  Behrens  
  7. Spieltag   8. Spieltag   9. Spieltag  
  99  SpP  /  3 Runden   62  SpP /  3 Runden   72  SpP  /  3 Runden  
                       
  26. Okt 91   07. Dez 91          
  Friedel  Herwig   Rolf  Behrens          
  10. Spieltag   11. Spieltag          
  82  SpP  /  3 Runden   74  SpP /  3 Runden          
                         
                         
                       
  Ehrentafel  des   NON-STOPP  DOPPELKOPF-CLUB e. V., gegr. 20. Mai 1986   
                       
  Tagessieger Vereinsmeisterschaften BS NON 1992 - 1994  
                         
  18. Jan 92   01. Feb 92   14. Mrz 92  
  Leif  Kannenberg   Rainer  Schlenker   Harald  Schmidt  
  1. Spieltag   2. Spieltag   3. Spieltag  
  78  SpP  /  3 Runden   121  SpP /  3 Runden   60  SpP  /  3 Runden  
                       
  04. Apr 92   16. Mai 92   08. Aug 92  
  Dirk  Weber   Siegfried  Cieslik   Roman  Fuhrmann  
  4. Spieltag   5. Spieltag   6. Spieltag  
  104  SpP  /  3 Runden   20  SpP  /  3 Runden   126  SpP  /  3 Runden  
                       
  05. Sep 92   19. Sep 92   31. Okt 92  
  Roman  Fuhrmann   Heidrun  Berger   Siegfried  Cieslik  
  7. Spieltag   8. Spieltag   9. Spieltag  
  120  SpP  /  3 Runden   82  SpP  /  3 Runden   106  SpP  /  3 Runden  
                       
  14. Nov 92   21. Nov 92          
  Friedel  Herwig   Gerhard  Berger          
  10. Spieltag   11. Spieltag          
  102  SpP  /  3 Runden   115  SpP  /  3 Runden          
                       
  09. Jan 93   23. Jan 93   27. Feb 93  
  Christa  Rottluff   Gerhard  Berger   Rolf  Behrens  
  1. Spieltag   2. Spieltag   3. Spieltag  
  64  SpP  /  3 Runden   111  SpP  /  3 Runden   64  SpP  /  3 Runden  
                       
  20. Mrz 93   24. Apr 93   29. Mai 93  
  Sven  Berger   Rolf  Behrens   Rolf  Behrens  
  4. Spieltag   5. Spieltag   6. Spieltag  
  82  SpP  /  3 Runden   124  SpP  /  3 Runden   57  SpP  /  3 Runden  
                       
  26. Jun 93   22. Aug 93   04. Sep 93  
  Helmut  Giesecke   Gerhard  Berger   Friedel  Herwig  
  7. Spieltag   8. Spieltag   9. Spieltag  
  101  SpP  /  3 Runden   67  SpP  /  3 Runden   71  SpP  /  3 Runden  
                       
  23. Okt 93   30. Okt 93          
  Friedel  Herwig   Dirk  Weber          
  10. Spieltag   11. Spieltag          
    99   SpP  /  3 Runden    71   SpP  /  3 Runden          
                       
  08. Jan 94   05. Feb 94   05. Mrz 94  
  Heidrun  Berger   Gerhard  Berger   Friedel  Herwig  
  1. Spieltag   2. Spieltag   3. Spieltag  
  106  SpP  /  3 Runden   79  SpP  /  3 Runden   96  SpP  /  3 Runden  
                       
  26. Mrz 94   23. Apr 94   25. Jun 94  
  Friedel  Herwig   Leif  Kannenberg   Dirk  Weber  
  4. Spieltag   5. Spieltag   6. Spieltag  
  49  SpP  /  3 Runden   63  SpP  /  3 Runden   64  SpP  /  3 Runden  
                       
  20. Aug 94   03. Sep 94   01. Okt 94  
  Dirk  Weber   Wolfgang  Flemm   Siegfried  Cieslik  
  7. Spieltag   8. Spieltag   9. Spieltag  
  35  SpP  /  3 Runden   92  SpP  /  3 Runden   56  SpP  /  3 Runden  
                       
  22. Okt 94   19. Nov 94          
  Rolf  Behrens   Gerhard  Berger          
  10. Spieltag   11. Spieltag          
    68   SpP  /  3 Runden     57   SpP  /  3 Runden          
                       
                       
                       
  Ehrentafel  des   NON-STOPP  DOPPELKOPF-CLUB e. V., gegr. 20. Mai 1986   
                       
  Tagessieger Vereinsmeisterschaften BS NON 1995 - 1997  
                         
  21. Jan 95   04. Feb 95   25. Feb 95  
  Sven  Berger   Siegfried  Cieslik   Leif  Kannenberg  
  1. Spieltag   2. Spieltag   3. Spieltag  
  137  SpP  /  3 Runden   58  SpP  /  3 Runden   62  SpP  /  3 Runden  
                       
  11. Mrz 95   08. Apr 95   01. Jul 95  
  Gerhard  Berger   Gerhard  Berger   Leif  Kannenberg  
  4. Spieltag   5. Spieltag   6. Spieltag  
  68  SpP  /  3 Runden   110  SpP  /  3 Runden   96  SpP  /  3 Runden  
                       
  02. Sep 95   16. Sep 95   23. Sep 95  
  Friedel  Herwig   Leif  Kannenberg   Friedel  Herwig  
  7. Spieltag   8. Spieltag   9. Spieltag  
  98  SpP  /  3 Runden   78  SpP  /  3 Runden   63  SpP  /  3 Runden  
                       
  11. Nov 95   25. Nov 95          
  Leif  Kannenberg   Hans-Peter  Berger          
  10. Spieltag   11. Spieltag          
    41   SpP  /  3 Runden     46   SpP  /  3 Runden          
                       
  06. Jan 96   20. Jan 96   10. Feb 96  
  Gerhard  Berger   Rainer  Schlenker   Richard  Liedtke  
  1. Spieltag   2. Spieltag   3. Spieltag  
  38  SpP  /  3 Runden   80  SpP  /  3 Runden   45  SpP  /  3 Runden  
                       
  02. Mrz 96   16. Mrz 96   13. Apr 96  
  Heidrun  Berger   Heidrun  Berger   Rainer  Schlenker  
  4. Spieltag   5. Spieltag   6. Spieltag  
  48  SpP  /  3 Runden   46  SpP  /  3 Runden   74  SpP  /  3 Runden  
                       
  25. Mai 96   22. Jun 96   14. Sep 96  
  Gerhard  Berger   Heidrun  Berger   R. Schlenker / R. Behrens  
  7. Spieltag   8. Spieltag   9. Spieltag  
  70  SpP  /  3 Runden   64  SpP  /  3 Runden   78  SpP  /  3 Runden  
                       
  26. Okt 96   23. Nov 96          
  Friedel  Herwig   Leif  Kannenberg          
  10. Spieltag   11. Spieltag          
    50   SpP  /  3 Runden     72   SpP  /  3 Runden          
                       
  04. Jan 97   18. Jan 97   15. Mrz 97  
  Dirk  Weber   Richard  Liedtke   Leif  Kannenberg  
  1. Spieltag   2. Spieltag   3. Spieltag  
  58  SpP  /  3 Runden   85  SpP  /  3 Runden   63  SpP  /  3 Runden  
                       
  12. Apr 97   28. Jun 97   02. Aug 97  
  Hannelore  Petersen   Richard  Liedtke   Rolf  Behrens  
  4. Spieltag   5. Spieltag   6. Spieltag  
  109  SpP  /  3 Runden   53  SpP  /  3 Runden   90  SpP  /  3 Runden  
                       
  23. Aug 97   06. Sep 97   13. Sep 97  
  Gerhard  Berger   Leif  Kannenberg   Heidrun  Berger  
  7. Spieltag   8. Spieltag   9. Spieltag  
  83  SpP  /  3 Runden   99  SpP  /  3 Runden   95  SpP  /  3 Runden  
                       
  22. Nov 97   29. Nov 97          
  Heidrun  Berger   Gerhard  Berger          
  10. Spieltag   11. Spieltag          
    73   SpP  /  3 Runden     65   SpP  /  3 Runden          
                       
                       
                       
  Ehrentafel  des   NON-STOPP  DOPPELKOPF-CLUB e. V., gegr. 20. Mai 1986   
                       
  Tagessieger Vereinsmeisterschaften BS NON 1998 - 2000  
                         
  10. Jan 98   24. Jan 98   21. Feb 98  
  Bernd  Waßmann   Richard  Liedtke   Rolf  Behrens  
  1. Spieltag   2. Spieltag   3. Spieltag  
  56  SpP  /  3 Runden   81  SpP  /  3 Runden   119  SpP  /  3 Runden  
                       
  07. Mrz 98   14. Mrz 98   18. Apr 98  
  Gerhard  Berger   Clemens  Sander   Gerhard  Berger  
  4. Spieltag   5. Spieltag   6. Spieltag  
  86  SpP  /  3 Runden   79  SpP  /  3 Runden   64  SpP  /  3 Runden  
                       
  06. Jun 98   01. Aug 98   12. Sep 98  
  Gerhard  Berger   Leif  Kannenberg   Richard  Liedtke  
  7. Spieltag   8. Spieltag   9. Spieltag  
  73  SpP  /  3 Runden   66  SpP  /  3 Runden   75  SpP  /  3 Runden  
                       
  14. Nov 98   28. Nov 98          
  Heidrun  Berger   Heidrun  Berger          
  10. Spieltag   11. Spieltag          
    62   SpP  /  3 Runden     76   SpP  /  3 Runden          
                       
  16. Jan 99   13. Feb 99   27. Feb 99  
  Rolf  Behrens   Leif  Kannenberg   Siegfried  Cieslik  
  1. Spieltag   2. Spieltag   3. Spieltag  
  96  SpP  /  3 Runden   85  SpP  /  3 Runden   69  SpP  /  3 Runden  
                       
  13. Mrz 99   17. Apr 99   08. Mai 99  
  Rainer  Schlenker   Hans-Peter  Berger   Rolf  Behrens  
  4. Spieltag   5. Spieltag   6. Spieltag  
  72  SpP  /  3 Runden   98  SpP  /  3 Runden   69  SpP  /  3 Runden  
                       
  26. Jun 99   17. Jul 99   19. Sep 99  
  Leif  Kannenberg   Heidrun  Berger   Richard  Liedtke  
  7. Spieltag   8. Spieltag   9. Spieltag  
  72  SpP  /  3 Runden   48  SpP  /  3 Runden   86  SpP  /  3 Runden  
                       
  09. Okt 99   20. Nov 99          
  Rainer  Schlenker   Friedel  Herwig          
  10. Spieltag   11. Spieltag          
    102   SpP  /  3 Runden     85   SpP  /  3 Runden          
                       
  22. Jan 00   26. Feb 00   11. Mrz 00  
  Hannelore  Petersen   Hans-Peter  Berger   Gerhard  Berger  
  1. Spieltag   2. Spieltag   3. Spieltag  
  77  SpP  /  3 Runden   53  SpP  /  3 Runden   42  SpP  /  3 Runden  
                       
  25. Mrz 00   28. Apr 00   17. Jun 00  
  Siegfried  Cieslik   Richard  Liedtke   Leif  Kannenberg  
  4. Spieltag   5. Spieltag   6. Spieltag  
  40  SpP  /  3 Runden   58  SpP  /  3 Runden   91  SpP  /  3 Runden  
                       
  01. Jul 00   26. Aug 00   04. Nov 00  
  Dirk  Weber   Gerhard  Berger   Gerhard  Berger  
  7. Spieltag   8. Spieltag   9. Spieltag  
  66  SpP  /  3 Runden   130  SpP  /  3 Runden   51  SpP  /  3 Runden  
                       
  18. Nov 00   02. Dez 00          
  Gerhard  Berger   Leif  Kannenberg          
  10. Spieltag   11. Spieltag          
    148  SpP  /  3 Runden     95   SpP  /  3 Runden          
                       
                       
                       
  Ehrentafel  des   NON-STOPP  DOPPELKOPF-CLUB e. V., gegr. 20. Mai 1986   
                       
  Tagessieger Vereinsmeisterschaften BS NON 2001 - 2003  
                         
  06. Jan 01   27. Jan 01   27. Jan 01  
  Marion  Brügger   Richard  Liedtke   Leif  Kannenberg  
  1. Spieltag   2. Spieltag   3. Spieltag  
  55  SpP  /  3 Runden   84  SpP  /  3 Runden   84  SpP  /  3 Runden  
                       
  24. Mrz 01   28. Apr 01   12. Mai 01  
  Heidrun  Berger   Siegfried  Cieslik   Siegfried  Cieslik  
  4. Spieltag   5. Spieltag   6. Spieltag  
  82  SpP  /  3 Runden   79  SpP  /  3 Runden   58  SpP  /  3 Runden  
                       
  16. Jun 01   04. Aug 01   15. Sep 01  
  Leif  Kannenberg   Leif Kannenberg   Gerhard  Berger  
  7. Spieltag   8. Spieltag   9. Spieltag  
  141  SpP  /  3 Runden   84  SpP  /  3 Runden   58  SpP  /  3 Runden